Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Thủ tục? Thời gian?

12/03/2018    577    4.82/5 trong 210 lượt 
Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Thủ tục? Thời gian?
Theo quy định của Luật Quảng cáo, giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là hình thức bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo.

1.  Cơ quan cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

-  Sở y tế tỉnh/thành phố là nơi cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
-  Cục quản lý Dược -Bộ Y tế là nơi cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho sản phẩm nhập khẩu.

2. Điều kiện quảng cáo mỹ phẩm

Sản phẩm mỹ phẩm Đăng ký quảng cáo phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế

3. Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

-  Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo ( Mẫu do ATV MEDIA cung cấp);
-  Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;
-  Nội dung quảng cáo, cụ thể:
+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
+ 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet
-  Bản sao chứng thực Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu xác nhận của Sở y tế hoặc Cục quản lý Dược;

** Lưu ý nội dung quảng cáo:

-  Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:
+  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật ;
+  Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).
-  Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:
+  Tên mỹ phẩm;
+  Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
+  Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
+  Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .
-  Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

4. Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được cung cấp bởi ATV MEDIA

Trong quá trình thực hiện việc xin Giấy phép Quảng cáo, ATV MEDIA sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:
a.  Soạn thảo tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm;
b.  Thay mặt Công ty tiến hành  mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép quảng cáo.
c.  Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép quảng cáo và bàn giao cho khách hàng.
ATV MEDIA
 

Bình luận