Một số lưu ý trong thủ tục công bố mỹ phẩm

02/04/2018    599    4.72/5 trong 7 lượt 
Một số lưu ý trong thủ tục công bố mỹ phẩm
Sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.
Để thuận lợi và không tốn nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm, quý khách hàng lưu ý một số giấy tờ liên quan như sau

1. Quy định về Thư ủy quyền mỹ phẩm nhập khẩu

- Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 về quản lý mỹ phẩm, Giấy ủy quyền là văn bản của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. 
Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời phải có đầy đủ các nội dung sau:
+ Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
+ Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
+ Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
+ Thời hạn ủy quyền;
+ Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
+ Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.
- Việc hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của nước ban hành văn bản và nước sử dụng văn bản chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

2. Quy định giấy chứng nhận bán tự do - Certificate of Free Sale - CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.
- CFS được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu. Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước không nhất thiết phải được bán thực tế tại nước sản xuất mà chỉ cần được phép bán, lưu hành tại thị trường này là có thể được cấp CFS.
- CFS thường do các cơ quan quản lý nhà nước là các Bộ quản lý chuyên ngành cấp. CFS có thể được gọi bằng một số tên khác như CPP, FSC hoặc một số loại tên gọi khác. Tuy nhiên, về cơ bản, các loại chứng nhận này đều nhằm mục đích xác nhận sản phẩm, hàng hoá (ghi trong CFS) được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.
CFS có giá trị hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp. Nội dung phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:
+ Tên cơ quan cấp CFS;
+ Số tham chiếu của CFS;
+ Ngày cấp của CFS;
+ Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
+ Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;
+ Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;
+ Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.
- Trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan, CFS do nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại.

3. Hướng dẫn trình tự thao tác công bố mỹ phẩm trực tuyến

cong bo my pham

4. Đăng ký chữ ký số trên hệ thống công bố mỹ phẩm trực tuyến

- Chữ ký số đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân, hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số được coi là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.
- Đối với công bố mỹ phẩm trực tuyến, doanh nghiệp có thể chọn lựa chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp nào, và có thể đăng ký nhiều chữ ký số (cùng đứng tên công ty) cùng một lúc trên hệ thống.
- Trình tự thao tác đăng ký chữ ký số doanh nghiệp để công bố mỹ phẩm trực tuyến được thể hiện qua sơ đồ sau đây:
quy trinh cong bo my pham
ATV MEDIA
 

Bình luận