Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm

18/12/2017    4.67/5 trong 6 lượt 
Công bố hợp quy bao bì dụng cụ nhựa tổng hợp chứa đựng thực phẩm
ATV MEDIA hỗ trợ quý khách hàng tư vấn thủ tục Công bố hợp quy cho sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đồng thời xây dựng hồ sơ Công bố hợp quy cho sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT đã quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (gọi tắt là bao bì, dụng cụ nhựa) sau:

- Yêu cầu kỹ thuật chung đối với bao bì, dụng cụ nhựa
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Phenol, Melamin và Ure
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Formaldehyd
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Clorid (PVC)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen và Polypropylen (PE và PP)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polystyren (PS)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyliden Clorid (PVDC)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyethylen terephthalat (PET)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Metacrylat (PMMA)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Nylon (PA)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polymethyl Penten (PMP)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polycarbonat (PC)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polylactic Acid (PLA)
- Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa Polyvinyl Alcol (PVA)
Các sản phẩm là bao bì, dụng cụ nhựa nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 12-1:2011/BYT  - về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 
Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.
 
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm bao bì, dụng cụ nhựa phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố & chỉ được phép nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì nhựa sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với các quy định của pháp luật

I. THỦ TỤC PHÁP LÝ CÔNG BỐ:

1. Đối với sản phẩm nhập khẩu:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng).
- Giấy phép lưu hành tự do (Free Sales Certificate).
- Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
- 03 mẫu nhãn sản phẩm (Nhãn màu dạng file hình ảnh)

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (2 bản công chứng).
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng).
- Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
- 03 mẫu nhãn sản phẩm (Nhãn màu dạng file hình ảnh)

II. THỜI GIAN CÔNG BỐ:

- Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề trên hay các thủ tục cần thiết để công bố sản phẩm thì đừng chần chừ hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hưởng những dịch vụ nhanh nhất và tiện lợi nhất.
ATV MEDIA